Dernek Genel Kurulu

Pandemi ve yasaklar nedeniyle ertelemek durumunda kaldığımız genel kurul toplantımız, uygun şartların devamı durumunda aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

26 Haziran Cumartesi günü saat 16.00’da Hacı İzzet Sokak No. 7 Moda – Kadıköy / İSTANBULİstanbul Kadıköy Lisesi Spor Salonu Bahçesinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Kendo Derneği genel kurul toplantısı yapılacaktır.

İlk toplantıda  katılım çoğunluğu sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı nisapsız olarak  3 Temmuz Cumartesi günü aynı gündemle, aynı yerde saat 14.30’da yapılacaktır.

Kendo Derneği Yönetim Kurulu

Gündem :

1. Yoklama

2. Açılış 

3. Divan Heyetinin Seçimi

4. Faaliyet raporunun okunması ve ibrası

5. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

6. Dilek ve temenniler

7. Kapanış

Posted in Uncategorized