Komite çalışmaları

Değerli üyelerimiz,

2 Nisan 2017 tarihli genel kurulumuzda alınan kararla kurulmuş olan, tüzük inceleme komitesi ve federasyon olma araştırma çalışması komitesi üyelerimiz kendilerine genel kurulumuzca verilen sürelerde inclemelerini tamamlamış olup, yönetim kurulumuzla sonuçlarını paylaşmışlardır. Her iki komite üyelerine de teşekkür ederiz. Sonuçlar yönetim kurulumuz tarafından incelenmekte olup, gereği görülen kararlar alınacaktır. Bilgilerinize arz ederiz.

Posted in Uncategorized